Strona główna » Wieści » Strona 6

Otwieramy sezon 6!

Rok temu zde­cy­dowal­iśmy, że spotkanie inau­gu­ru­jące nowy sezon powin­no mieć szczegól­ny charak­ter. Chcieliśmy, żeby jego pro­gram był sku­pi­ony na potrze­bach graczy… No i żeby sama gra była w jak­iś sposób wyjątkowa. I odbyła się w fajnej lokacji. W tym roku zamierza­my kon­tyn­uować tą trady­cję. Cho­ci­aż zde­cy­dowal­iśmy się wprowadz­ić kil­ka zmi­an: w sobotę odbędzie się tylko …

Otwier­amy sezon 6! Read More »

BlackBox Summer Week — over and done

Cho­ci­aż wspom­nienia są wciąż gorące i świeże, to od zakończenia naszego pier­wszego let­niego fes­ti­walu upłynął już pon­ad miesiąc. Zaczęliśmy już prace nad kole­jnym sezonem Black­Box 3City i wkrótce rozpoczniemy pub­likację infor­ma­cji o nad­chodzą­cych wydarzeni­ach. Dlat­ego chce­my niniejszym postem podz­iękować wszys­tkim, którzy przy­byli na tegoroczny Sum­mer Week i przy­czynili się do jego pow­sta­nia. Black Box Sum­mer …

Black­Box Sum­mer Week — over and done Read More »

Summer Week — jak dojadę?

“Chcę pojechać na Alaskę, ale nie wiem jak tam trafić”. Logisty­ka to sztu­ka, a my pomi­mo tego, że jesteśmy zaled­wie jej adep­ta­mi, nauczyliśmy się kilku rzeczy. Zatem, dro­gi podróżniku, dro­ga podróżniczko, powiedz najpierw jaki środek loko­mocji wybierasz. Samochód Wbij w naw­igację Przys­tanek Alas­ka, Gliśno Wielkie 3 (gmi­na Lip­ni­ca, pow. Bytows­ki). GPS prowadzi dobrze i przez …

Sum­mer Week — jak dojadę? Read More »

Przewiń do góry