Szew­czyk Anna

Popro­wa­dzo­ne lar­py:

Szewczyk Anna nie prowadził/a jeszcze larpu na BlackBox 3City

Wypro­du­ko­wa­ne Black­Bo­xy:

Szewczyk Anna nie wyprodukował/a jeszcze BlackBoxu