Strona główna » BB67 — katalog jeep(form)ów
Piotr Milews­ki | 30 wrześ­nia 2019 | Wieś­ci

Niedziel­ny wieczór week­endu otwier­a­jącego nasz szósty sezon od godziny 18:00 spędz­imy w pro­gach gdańskiej klubo­ga­lerii Bunki­er, gdzie poprowadz­imy dla Was kole­jną Noc Jeep­ów. Jest to przegląd krót­ki form, szczegól­nie przy­jaznych dla nowych graczy. Każ­da z gier potr­wa maksy­mal­nie dwie godziny, tak więc pod­czas naszego spotka­nia będziecie mieli szanse zagrać w dwa, a może nawet trzy sce­nar­iusze.

Przy­go­towal­iśmy dla Was aż sześć nowych gier — każ­da z nich będzie miała swo­ją black­box­ową pre­mierę! Są to:

  • Człowiek w Zielonej Cza­pcenowa gra Jaku­ba Barańskiego osad­zona w uni­w­er­sum znanym z plat­for­mówek o amerykańskim hydrauliku imie­niem Mario;
  • Ditch.d (Enjoy the Silence) - sce­nar­iusz Tuo­mas Harvi­aine­na, znanego Wam auto­ra takich tytułów jak Ser­pent of Ash czy Try­bunał;
  • Homuncu­lus - mrocz­na gra Anny Kei­der osad­zona w kli­mat­ach seri­alu Black Mir­ror;
  • Niez­na­jo­mi w auto­bus­ieszy­b­ka gra Bruce’a Glass­co, dla fanów twór­c­zoś­ci Quenti­na Taran­ti­no;
  • Pączkowa Sprawa — abstrak­cyj­na kome­dia Emilii Kowal­skiej o świecie, w którym pącz­ki są odpowiedz­ią na… Wszys­tko;
  • White Out: Las Vegas — jeden z najs­tarszych jeep­for­mów autorstwa Ollego Jon­ssona i Ander­sa Nygrena: Vegas i zjazd sobowtórów Eliv­isa.

Zaprasza­my do lek­tu­ry pełnych opisów — i na niedziel­ny wieczór do Bunkra!

Bile­ty dostęp­ne są w ser­wisie EVENEA.

Przewiń do góry