Strona główna » Wieści » Strona 15

Błogosławieni Głupcy — płaszcz czy szpada, czyli modowy FAQ

Co ubrać w kos­mos? To niełatwe pytanie! Ratunek daje nam maksy­ma, która brz­mi “jeden obraz wart jest tysią­ca słów”. Wzorem innych naszych spotkań, na które prosimy o przy­by­cie w stro­ju nieco odb­ie­ga­ją­cym od codzi­en­nego, przy­go­towal­iśmy dla Was tablice z inspirac­ja­mi na Pin­tere­scie. Zna­jdziecie tam grafi­ki, które — jak mamy nadzieję — zain­spiru­ją Was do stworzenia …

Bło­gosław­ieni Głup­cy — płaszcz czy szpa­da, czyli mod­owy FAQ Read More »

Błogosławieni Głupcy — wszechświat według WH40k

Kil­ka dni temu opub­likowal­iśmy post z fab­u­lary­zowanym opisem plan­e­ty Deuter, na której toczy będzie się larp Bło­gosław­ieni Głup­cy. Dziś chce­my opowiedzieć Wam więcej o świecie (czy raczej wszechświecie) Warham­mera 40k. Nie trze­ba znać tych infor­ma­cji na pamięć — ale dobrze jest zapoz­nać się z nimi choć­by po to, by lep­iej poczuć kli­mat gry. Warham­mer 40 000 – Informacje …

Bło­gosław­ieni Głup­cy — wszechświat według WH40k Read More »

Błogosławieni Głupcy — wakaty i promo

Pro­moc­ja PRZYJDŹ Z PRZYJACIELEM, PRZYJDŹ Z PRZYJACIÓŁKĄ 2 BILETY W CENIE 1 Jeśli kupisz bilet na larp Bło­gosław­ieni Głup­cy, możesz za dar­mo zabrać ze sobą kogoś, kto jeszcze nigdy nie był na Black­Box­ie. Chcesz sko­rzys­tać z pro­mocji? Jak to zro­bić?… kup bilet skon­tak­tuj się z nami przez for­mu­la­rz w zakład­ce KONTAKT. Napisz, na jakie dane mamy wys­taw­ić dar­mowy bilet. Pro­moc­ja trwa do wycz­er­pa­nia biletów. O …

Bło­gosław­ieni Głup­cy — wakaty i pro­mo Read More »

Apokalipsa do pogrania i poczytania

Ostat­ni­mi cza­sy mamy wraże­nie, że ser­wis Hum­ble Bun­dle dos­tosowu­je swo­je pro­moc­je do naszego reper­tu­aru. 2 grud­nia pro­duku­je­my dla Was larp Warham­merowy — HB wrzu­ca książ­ki osad­zone w tym uni­w­er­sum. Szyku­je­my mate­ri­ały do naszego pier­wszego cyk­liku w set­tin­gu postapo-dig­i­­tal-dystopii* i oto proszę: HUMBELE BUNDLE DYSTOPIAN (kończy się za 4 dni) i HUMBLE BUNDLE DYSTOPIAN WORLDS (kończy się za …

Apokalip­sa do pogra­nia i poczy­ta­nia Read More »

Przewiń do góry