Strona główna » Wieści

BB51 — biletowe promo 2w1: “Take a Friend”

Panie i Panowie Przeanal­i­zowal­iśmy wyni­ki sprzedaży biletów na nasze wydarzenia. Dobre wieś­ci: wszys­tkie punk­ty pro­gra­mu się odbędą. Śred­nie wieś­ci: wciąż mamy wolne miejs­ca. Wolelibyśmy ich nie mieć 😉 Black­Box 3City wymyślil­iśmy 4 lata temu po to, by pro­mować larpy. By coraz więcej osób zaczęło dzielić z nami niniejszą pasję. By było więcej graczy i więcej …

BB51 — bile­towe pro­mo 2w1: “Take a Friend” Read More »

Larp “New Blood” — pogotowie makijażowe i afterparty

Drodzy gracze! Już za tydzień nasz 51szy black­box! Odbyliśmy dziś ener­giczne spotkanie orgowskie.  Od jutra spodziewa­j­cie się częstych wieś­ci, które — mamy nadzieję — pomogą wam przy­go­tować się do naszych gier. Oto pier­wsze z ważnych spraw: logisty­ka przed i po larpie “New Blood” nasza gra odby­wa się w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku; Ratusz zamy­ka swe …

Larp “New Blood” — pogo­towie mak­i­jażowe i after­par­ty Read More »

BB51 — zmiana w programie

Szanowni Uczest­ni­cy i Uczest­nicz­ki naszego pięćdziesiątego pier­wszego spotka­nia! Na Waszą prośbę i w porozu­mie­niu z gość­mi naszego wydarzenia zde­cy­dowal­iśmy się dokon­ać niewielkiej – ale ważnej korek­ty naszego pro­gra­mu. Z har­mono­gra­mu znikną sobot­nie Warsz­taty o warsz­tat­ach: część I, które miały odbyć się o godzinie 11:00. W tym samym cza­sie odbędzie się nowy punkt pro­gra­mu:  Świat Mroku …

BB51 — zmi­ana w pro­gramie Read More »

Larp “New Blood” — lista wakatów

Panie i Panowie, zim­no- i ciepłokr­wiś­ci. Przed wami wyczeki­wana lista wakatów na główną grę Black­Box No51: larp New Blood. Co zro­bić, żeby otrzy­mać postać? Przeczy­taj opisy postaci zna­j­du­jące się poniżej. Wybierz rolę, która najbardziej ci odpowia­da i wyda­je się najbardziej intere­su­ją­ca. Opłać bilet — w OPISIE WYDARZENIA zna­jdziesz lin­ki do biletów na wszys­tkie punk­ty pro­gra­mu, które …

Larp “New Blood” — lista wakatów Read More »

BlackBox Weekend — Goście, goście

Do pięćdziesiątego pier­wszego Black­Boxu został dokład­nie miesiąc. Czas przed­staw­ić syl­wet­ki goś­ci naszego wydarzenia. Wśród nich po raz pier­wszy: gość z zagrani­cy; goś­cie z Poz­na­nia; gość związany ze sceną impro; Niniejszym, przed Wami: LARPY Jacob Klün­der Duńczyk, lat 42. O sobie mówi tak:“Larpuję pon­ad 20 lat. Pier­wsza gra jaką prowadz­iłem był (powszech­nie uznany za przy­na­jm­niej niedoro­biony) …

Black­Box Week­end — Goś­cie, goś­cie Read More »

Przewiń do góry