Golińska Ksenia - BlackBox 3City

Golińska Ksenia

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Goliń­ska Kse­nia nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Goliń­ska Kse­nia nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu