Strona główna » Ludzie » Krassowski Jakub

Krassowski Jakub

Gdańszczanin, który pół życia spędz­ił na wyg­na­niu w Warsza­w­ie. Z wyk­sz­tałce­nia tren­er roz­wo­ju oso­bis­tego. Pracu­je w sprzedaży. Rozpoczął lar­powanie w roku 1999. Związany po trosze z ruchem ryc­er­skim i ama­torską sceną muzy­czną, trenował drużynę Krawego Kamienia (lar­powe rug­by) na Orkonie oraz prowadz­ił lar­pową kar­czmę na jed­nej z Fan­taz­jad. W pro­jek­cie Black­Box 3City skon­cen­trowany na adap­tacji i prowadze­niu sce­nar­iuszy napisanych przez zdol­niejszych od niego.

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

  • Wiel­cy Wack­owie
  • Wol­na | Wola
  • Bot­tle­Quest
  • Olimpic Car­ri­er
  • Salem 1906
Przewiń do góry