Strona główna » BlackBox Summer Week 2020 — Program i Harmonogram Festiwalu
Piotr Milews­ki | 6 sierp­nia 2020 | Sum­mer Week


Drodzy Uczest­ni­cy i Uczest­nicz­ki Fes­ti­walu! Poniżej zna­jdziecie kom­plet­ny pro­gram i har­mono­gram naszego Fes­ti­walu. Oprócz niżej wymienionych gier, mamy w zapasie jeszcze kil­ka dodatkowych punk­tów pro­gra­mu. Pod­czas samego Fes­ti­walu otrzy­ma­cie od nas dostęp do sce­nar­iuszy w for­ma­cie Print&Play, gdy­byś­cie mieli ochotę poprowadz­ić grę w try­bie OFF­broad­way. Jako Orga­ni­za­torzy zas­trzegamy sobie pra­wo do wprowadza­nia zmi­an w zaprezen­towanym planie w try­bie “na bieżą­co”, jeśli zajdzie taka potrze­ba. Jeśli chcesz odwiedz­ić nas na krótko, aby zagrać w konkret­ną grę — skon­tak­tuj się z nami i upewnij, że w har­mono­gramie nie zaszły zmiany. 

Niedziela, 23 sierpnia

Poniedziałek, 24 sierpnia

Wtorek, 25 sierpnia

Środa, 26 sierpnia

Czwartek, 27 sierpnia

Piątek, 28 sierpnia

 • 12:00 — Zdarzyło się w Green­dale: spotkanie infor­ma­cyjne (zapisy na posta­cie otwarte)
 • 15:00 — 17:00 — Zdarzyło się w Green­dale, Epi­zod 01 
 • 18:00 — 20:00 — Zdarzyło się w Green­dale, Epi­zod 02
 • 22:00 — 24:00 — Zdarzyło się w Green­dale, Epi­zod 03

Sobota, 29 sierpnia

 • 11:00 — 13:00 — Zdarzyło się w Green­dale, Epi­zod 04
 • 14:00 — 16:00 — Zdarzyło się w Green­dale, Epi­zod 05
 • 17:00 — 19:00 — Zdarzyło się w Green­dale, Epi­zod 06
 • 20:00 — 22:00 — Zdarzyło się w Green­dale, Epi­zod 07
 • 23:00 — 01:00 — Zdarzyło się w Green­dale, Epi­zod 08
 • 01:30 — Ofic­jalne zakończe­nie Fes­ti­walu Black­Box Sum­mer­Week 2020

Niedziela. 30 sierpnia

 • 11:00 — Pożeg­nanie Uczest­ników i Uczest­niczek Festiwalu
 • 12:00 — Opuszcze­nie domków traperskich

Przewiń do góry