Strona główna » Ludzie » Budzisz Piotr Marek

Budzisz Piotr Marek

Kaszub z Puc­ka, potomek łow­ców fok, z wyk­sz­tałce­nia fizyk. Ścisły umysł poz­wolił mu przez ostat­nie kil­ka lat mierzyć się z upi­orem w postaci logisty­ki Fes­ti­walu Lar­powego Hard­kon i DreamHaven. Hob­bysty­cznie zaj­mu­je się prowadze­niem (około)fantastycznych stron inter­ne­towych, ostat­nio – Black­Box 3City.

Przewiń do góry